Архив

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Том. 8, Брой 1 / 2017

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕТО

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Том. 8, Брой 2 / 2017

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕТО

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Том. 7 / 2016

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕТО

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Том. 6 / 2015

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕТО

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Том. 5 / 2014

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕТО

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Том. 4 / 2013

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕТО

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Том. 3 / 2012

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕТО

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Том. 2 / 2011

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕТО

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Том. 1 / 2010

Броят представя актуални образователни проблеми и добри педагогически практики, представени на образователния форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, организиран от Сдружение „Образование и технологии“ с подкрепата на Майкро- софт–България, Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Регионален инспекторат по образование, гр. Бургас.

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕТО