Том 14, брой 2

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 14/2023, ISSUE 2, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE)

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ РЕШЕНИЯ

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

 

ФАСИЛИТИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО

Петко Георгиев Петков
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, филиал – Враца (стр. 255-258)

 

МОТИВАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Ивайло Недялков Иванов
ОУ „Васил Априлов“, Варна (стр. 259-264)

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ МОТИВАЦИЯТА ЗА ИЗБОРА НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И МОТИВИТE ЗА НАПУСКАНЕ ПРИ МЛАДИ УЧИТЕЛИ

Лилия Виткова Стоилова
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив (стр. 265-271)

 

ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИЯТА ПО ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАТИВЕН ПОДХОД В ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Стефана Стоянова Петрова
125 СУ „Боян Пенев“, София (стр. 272-279)

 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА МОНТЕСОРИ СРЕДА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ САМОСТОЯТЕЛНАТА УЧЕБНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

Биляна Димова Димитрова
ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“, Бургас (стр. 280-283)

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛ

Вера Петкова Шопова, Иван Марков Димитров
ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив (стр. 284-290)

 

ДОКАТО ИГРАЕМ, МОЖЕМ ВСИЧКО ДА УЗНАЕМ – ПРОЕКТ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ

Марияна Костадинова Костадинова
ДГ „Джани Родари“, Гоце Делчев (стр. 291-295)

 

ВАРИАТИВНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МИСЛЕНЕ И ВЪОБРАЖЕНИЕ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ ПРИ 6 – 8-ГОДИШНИ ДЕЦА В КОНСТРУКТИВНО ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Димитър Наполеонов Баев
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, филиал Враца (стр. 296-301)

 

УЧЕНЕ В МУЗЕЯ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Евгения Цветанова Михова
ДГ „Братя Грим“, Шумен (стр. 302-303)

 

ТРЕНИНГЪТ КАТО ФОРМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ – АКТИВНО УЧЕНЕ, СПОДЕЛЯНЕ, МОТИВАЦИЯ

Румяна Йорданова Папанчева, Гергана Петрова Вълканова, Кристина Божилова Панчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (стр. 304-310)

 

ФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВНА КУЛТУРА ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

Ванеса Красимирова Костова
Нов български университет, София (стр. 311-314)

 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ, КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Ина Цветанова Илиева-Асенова, Валя Тошкова Данчева
Детска градина „Европейчета“, Враца (стр. 315-318)

 

СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСТВО

Петя Янева Долапчиева1, Оля Симеонова Маринчева2
1Община Враца, Враца, 2Детска градина „Славейче“, Враца (стр. 319-322)

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Цветелина Йорданова Борисова
Детска градина „Звънче“, Враца (стр. 323-330)

 

ИГРИТЕ С LEGO И МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ПЕТГОДИШНИТЕ ДЕЦА

Ани Иванова Тошева, Йорданка Тодорова Митрикова
Детска градина „Единство Творчество Красота“, Враца (стр. 331-333)

 

ФОРМИРАНЕ НА ПАТРИОТИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ ИНОВАТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ „ПЪТУВАЙ С НАС ИЗ БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“

Ралица Евгениева Георгиева, Красимира Цветанова Неновска
Детска градина „Знаме на мира“, Враца (стр. 334-337)

 

БЕЗ СЪЛЗИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА – СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЕЦА ОТ ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА ПО-БЪРЗАТА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Румяна Георгиева Тодорова, Ина Йонкова Иванова
Детска градина „Знаме на мира“, Враца (стр. 338-342)

 

КАК ДА ВЪВЛЕЧЕМ ДЕЦАТА В СВЕТА НА ПРИРОДАТА? – ДОБРА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

Светлана Димитрова Мирчева
Детска градина „Дружба“, Пловдив (стр. 343-346)

 

ХРАНИ СЕ ЗДРАВОСЛОВНО – ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО!

Аделина Аврамова Павлова
Детска градина „Дора Габе“, Сандански (стр. 347-353)

 

МИНИ ПРОЕКТ „ПРИРОДАТА И НЕЙНИЯТ ПРИКАЗЕН СВЯТ“

Милена Петрова Младенова, Цветелина Ангелова Ценова
Детска градина „Калина Малина“, с. Ракево (стр. 354-356)

 

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ТРЕНИНГ С ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИНА ТЕМА:„РОЛЯТА НА ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ТРЕВОЖНОСТТА ПРИ ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ДЕТСКА ГРАДИНА“

Диана Александрова Стоянова
Детска градина „Знаме на мира“, Враца (стр. 357-360)

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ МЕТОДА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ

Пламена Иванова Цветанова, Виолина Ценова Цолова, Дочка Радославова Данова
Детска градина „Европейчета“, Враца (стр. 361-364)

 

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Теодора Юлиянова Копанова
Детска градина „Дружба“, Пловдив (стр. 365-367)

 

НОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ – КРИТИЧНО РАЗБИРАНЕ, ЯСНА ВИЗИЯ И РАЗБИРАНЕ СЪЩНОСТТА НА ПРОМЯНАТА

Анжела Илиева
Детска градина „Знаме на мира“, Враца (стр. 368-371)

 

STEM ОБУЧЕНИЕТО В ПОДКРЕПА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ В ПЪРВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Йовка Петкова Петкова
Детска градина „Младост“, Габрово (стр. 372-373)

 

РАЗВИВАНЕ НА РЕЧЕВИТЕ УМЕНИЯ НА ТРИ-ЧЕТИРИ ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Росица Костадинова Димитрова, Таня Антонова Иванова
Детска градина „Патиланско царство“, Стара Загора (стр. 374-376)

 

ВИДЕОЗАПИС НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ФОРМА СЪС STEM ПОДХОД

Татяна Колева Дренска
Детска градина „Младост“, Габрово (стр, 377-379)

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

ПРИЛАГАНЕ НА PHET СИМУЛАЦИИ ПРИ ИЗУЧВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Христина Георгиева Петрова1, Христина Томова Атанасова2
1ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2СУ „Черноризец Храбър“, Пловдив (стр. 380-384)

 

АРТ ПРОЕКТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ В 9. И 10. КЛАС

Димитринка Кръстева Минчева
Първа английска езикова гимназия, София (стр. 385-389)

 

ПРИКАЗКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Екатерина Мирославова Цанова
Нов български университет, София (стр. 390-393)

 

МЕТОДИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА ФОРМИРАНЕ, РАЗВИВАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (4. КЛАС) ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА

Теодора Янкова Вълева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София (стр. 394-398)

 

ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ПРИ ЧЕТЕНЕ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ – ЧЕТЕНЕ НА ОТКРИТО В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Латинка Христова Карапеева
Първа английска езикова гимназия, София (стр. 399-401)

 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Лариса Любенова Грунчева
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Филиал Враца (стр. 402-407)

 

ПРОЕКТНА ФОРМА НА РАБОТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ ЗА УЧЕНИЦИ КАТО WEB-БАЗИРАНА УСЛУГА

Петя Костадинова Желева
Професионална Техническа Гимназия, Бургас (стр. 408-414)

 

ДОБРА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

 

ФОРМИРАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИ – ЩЕДРОСТ

Илия Крумов Динев
Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 415-419)

 

22. АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. НАШАТА ПЛАНЕТА, НАШ ДОМ

Елена Стаменова Банева
Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 420-423)

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТ III – V КЛАС

Нина Костадинова Павлевичина, Теодора Методиева Пашалиева,
Катерина Костадинова Тонгова, Елена Владимирова Спириева
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 424-427)

 

ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО

Надка Костадинова Динева
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 428-433)

 

„ИКЕБАНА“ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА И ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА В КЛАС

Ана Иванова Матерова
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 434-436)

 

ТВОРЧЕСКА ИГРА В ЕКИП

Венета Лазарова Богданова, Цветомила Матеева Дончева
Детска градина „Единство Творчество Красота“, Враца (стр. 437-439)

 

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕЖИВЯВАНИЯ И ИГРА С „ДИЗАЙН ШАМПИОНИ“ НА RED PAPER PLANE

Стойна Димитрова Москова
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 440-444)

 

ПОЛОВИНКА И ТРЕТИНКА – БИНАРЕН УРОК ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТ III – V КЛАС

Лина Костадинова Петкова, Мая Пандева Малтъзова, Валентин Димитров Атанасов
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 445-449)

 

В СВЕТА НА ДЕТСКАТА КНИГА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК В ПЪРВИ КЛАС

Сузана Тодорова Адамова
Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 450-452)

 

МОДЕЛЪТ SEEM – СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Гергана Николова1, Десислава Ванкова2, Петър Ванков3
1 ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас, 2 Медицински университет, гр. Варна, 3 ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна (стр. 453-458)