Подаване на статия

Авторите могат да подават своите статии за публикуване в списание „Образование и технологии“ в периода 1.05.2018 – 15.07.2018 година.

Подаването на материали за участие става през онлайн системата на „Образование и технологии“ EDUCA Journal.

Само в случай на технически проблем на автора, материалът може да бъде изпратен по мейл: itlearning@dgklaz.net (не се препоръчва, поради възможност за допускане на закъснения и пропуск в процедурата по рецензиране и публикуване)

Запознат съм с и приемам правилата за публикуване в списание "Образование и технологии"Декларирам, че представеният материал за участие в научно-практическия форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" е оригинална авторска разработка и не е публикуван на друго място.Давам съгласието си, предоставения от мен материал за участие да бъде публикуван в сп. "Образование и технологии".