Том 13, брой 2

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 13/2022, ISSUE 2, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE)

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ РЕШЕНИЯ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ…………………………………………………………………… 233

 

ЕКИПНАТА ЗАДАЧА КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗВИВАНЕ НА СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Кристина Божилова Панчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 233-239)

 

ОСОБЕНОСТИ НА ИГРАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И РОЛЯТА Ѝ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ

Димона Георгиева Янева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 240-243)

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Блага Георгиева Димова
Детска градина „Морска звезда“, гр. Бургас (стр. 244-247)

 

КРИТЕРИАЛНА РАМКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НИВОТО НА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПО МЕТОДА МОНТЕСОРИ

Биляна Димова Димитрова
ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“, гр. Бургас (стр. 248-252)

 

ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕ–РОДИТЕЛ–ДЕТСКА ГРАДИНА

Валентина Петкова Христова, Румяна Георгиева Тодорова
Детска градина „Знаме на мира“, гр. Враца (стр. 253-256)

 

МУЗЕЯТ КАТО ДОБРА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Руска Недялкова Симеонова
Средно училище „Св Климент Охридски“, гр. Добрич (стр. 257-261)

 

MОДЕЛ ЗА РАНЕН СКРИНИНГ И ОТКРИВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ТРУДНОСТИТЕ ПРИ УЧЕНЕТО – ДИСЛЕКСИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ 2 . – 4 . КЛАС С КОМУНИКАТИВНО НАРУШЕНИЕ – ЗАЕКВАНЕ

Борислава Веселинова Петрова
ДИПКУ при Тракийски университет, гр. Стара Загора (стр. 262-267)

 

АВТОРСКОПРАВНИ АСПЕКТИ НА КРИЕЙТИВ КОМЪНС ЛИЦЕНЗИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ ПРИ УЧЕБНИЦИТЕ ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Ангел Стефанов Манчев
СУ „Св Климент Охридски“, гр. София (стр. 268-272)

 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА………………………………………………………………. 273

 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИГРА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КРЕАТИВНИЯ УЧИТЕЛ

София Мардик Димитрова, Николета Петкова Колева
Детска градина „Звездица Зорница“, гр. Бургас (стр. 273-277)

 

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ – КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Марияна Костадинова
Детска градина „Джани Родари“, гр. Гоце Делчев (стр. 278-281)

 

РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕДИАТОР – МОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Милена Петрова Младенова, Цветелина Ангелова
Ценова Детска градина „Калина Малина“, с. Ракево (стр. 282-284)

 

ПРИРОДАТА – УЧИТЕЛ И ВДЪХНОВИТЕЛ

Таня Цветанова Рачева
Детска градина „Славейче“, гр. Враца (стр. 285-291)

 

ЕКО-ПИРАМИДА – ПРОЕКТНА РАБОТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ И КУЛТУРА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Ина Йонкова Иванова
Детска градина „Знаме на мира“, гр. Враца (стр. 292-295)

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА ОТ МОНТЕСОРИ ГРУПА – В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА И В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ЗОНА „ДЕЙНОСТИ ОТ ПРАКТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ“

Соня Петрова Дакова, Пенка Иванова Ганчовска
Детска градина „Славейче“, гр. Враца (стр. 296-297)

 

28 ГОДИНИ „СТЪПКА ПО СТЪПКА“ ГРАДИМ

Оля Симеонова Маринчева, Татяна Димитрова Христова
Детска градина „Славейче“, гр. Враца (стр. 298-299)

 

ЙОГА КОМПЛЕКС С ИЗПРАВИТЕЛНО И РЕЛАКСИРАЩО ДЕЙСТВИЕ В „МОНТЕСОРИ“ ГРУПАТА

Димитринка Цолова Найденова
Детска градина „Славейче“, гр. Враца (стр. 300-306)

 

ДИГИТАЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Росица Николова Манолова, Венета Сашова Стоянова
Детска градина „Единство Творчество Красота“, гр. Враца (стр. 307-310)

 

STEM КОНЦЕПЦИЯТА И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В РАБОТАТА С ДЕЦА СЪС СОП В МАЛКИ ГРУПИ

Пламена Иванова Цветанова, Виолина Ценова Цолова
Детска градина „Европейчета“, гр. Враца (стр. 311-313)

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО…………………………………………………………………………. 314

 

РАЗКАЗИТЕ ПО ОПОРНИ ДУМИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – МОСТ МЕЖДУ РЕЧТА И ФАНТАЗИЯТА

Пенка Кръстева Вълчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас (стр. 314-319)

 

СЪВРЕМЕННИ ОЧАКВАНИЯ И НАГЛАСИ КЪМ МЕТОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С УСТНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ – СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ

Галина Йорданова Георгиева
СУ „Св. Климент Охридски“, София (стр. 320-325)

 

СЪСТЕЗАНИЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Ангелина Борисова Маркова, Христина Стоилова Попаркова
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (стр. 326-328)

 

ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В УСЛОВИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА. ТРУДНОСТИ, ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Любомира Георгиева Христова
ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив (стр. 329-335)

 

СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ С АНИМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ

Райна Николаева Николова, Цвета Ганчева Ганева, Мирослава Андреева Стефанова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София (стр. 336-338)

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ…………………………………………………….339

 

ИНТЕРЕСНО, ЕФЕКТИВНО И АКТИВНО – ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ РЕСУРСИ ЗА ФОРМИРАНЕ ЗНАНИЯ И РАЗВИВАНЕ НА АЛГОРИТМИЧНО МИСЛЕНЕ У УЧЕНИЦИТЕ

Румяна Йорданова Папанчева1, Людмила Атанасова Дерменджиева2
1Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
2Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (стр. 339-343)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ С ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ – СРЕДСТВО ЗА МОТИВАЦИЯ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Красимира Атанасова Димитрова1, Дияна Сашева Андонова2
1Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, 2НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас (стр. 344-348)

 

ДИГИТАЛНИ  ИНСТРУМЕНТИ  ЗА  КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ

Ивелина Венкова Велчева, Коста Андреев Гъров
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 349-355)

 

СПОДЕЛЯНЕТО НА ИНОВАЦИИ – КЛЮЧ КЪМ УСПЕШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Ивелина Венкова Велчева, Вера Петкова Шопова
ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 356-362)

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИНОВАТИВНАТА МЕТОДИКА „МОДУЛ MAKEY“ КЪМ CDL MODEL, РЕАЛИЗИРАНА ЧРЕЗ ПРОЕКТНО-БАЗИРАНА РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ В 4 КЛАС

Румяна Иванова Карадимитрова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 363-369)

 

РАБОТА С PYTHON В 6-ТИ КЛАС. СЪЗДАВАНЕ НА АНИМИРАН ГЕРОЙ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ОБЕКТ ОТ КЛАВИАТУРАТА

Румяна Йорданова Папанчева1, Тодорка Атанасова Глушкова2
1Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас,  2Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (стр. 370-376)

 

ДОБРА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА……………………………………………………………………………………………………….377

 

ИЗОНИТ. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК В IV КЛАС

Гергана Георгиева Вълчева
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (стр. 377-378)

 

„БИЛКИТЕ – ИНТЕРЕСНИ И ПОЛЕЗНИ“ – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Янка Александрова Лазарова
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (стр. 379-383)

 

СЪЗДАВАНЕ НА РАЗНООБРАЗНА СТИМУЛНА СРЕДА НА ОБУЧЕНИЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ИНТЕРАКТИВЕН УРОК В ПАРКА

Латинка Христова Карапеева, Николинка Андреева Михайловa
Национално музикално училище „Любомир Пипков“, гр. София (стр. 384-386)

 

УРОК „ОТГОВОР НА ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС: КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ХОРАТА, АКО ИЗЧЕЗНАТ ДОБРИТЕ ДУМИ?“

Валентин Димитров Атанасов, Мария Михайлова Калинова, Вангелия Николова Тодориева, Дафина Иванова Николова
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (стр. 387-389)

 

БЪЛГАРИНЪТ МЕЖДУ ОРИЕНТА И ЕВРОПА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК В VII КЛАС. ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО, ПРЕТВОРЕНИ В ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗКУСТВОТО

Ангелина Борисова Маркова, Теодора Методиева Пашалиева
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (стр. 390-393)

 

ФОРМИРАНЕ НА ДИГИТАЛНИ И ПРИРОДНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

Илия Крумов Динев, Надка Костадинова Динева
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (стр. 394-397)

 

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО – ПАНДЕМИЯ, ЗА КОЯТО СЕ ГОВОРИ ТИХО

Елена Стаменова Банева, Илия Крумов Динев
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (стр. 398-401)

 

СТИМУЛИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Боряна Стоянова Пращилова
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Синдел (стр. 402-406)

 

ПЛЕТЕНЕ НА ШАЛ С РЪЦЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА И ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Ана Иванова Матерова
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев (стр. 407-409)