Партньори

Издаването на списание „Образование и технологии“ става в научната подкрепа на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски свободен университет.

Партньори на списание „Образование и технологии“ са Майкрософт-България, Издателство „Изкуства“ и др.