Том 11, брой 2

ГОДИШНО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, VOL. 11/2020, ISSUE 2, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE)

 

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ РЕШЕНИЯ

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

 

РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Анжела Лукова Илиева, ДГ „Знаме на мира“, Враца (стр. 257-263)

 

СЕМЕЙСТВА НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ: РЕАКЦИИ И ПРЕЖИВЯВАНИЯ, СТИЛОВЕ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РОДИТЕЛСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Димитрина Йорданова Калоянова, „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – Община  Бургас (стр. 264-266)

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

JUMP MATH МЕТОДИКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАСОЧЕНО ОТКРИВАТЕЛСТВО И АКТИВНО УЧЕНЕ

Силва Стоянова Тричкова, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 267-273)

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯТ УРОК – НАЧИН ЗА НЕСТАНДАРТНО И ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Теодора Методиева Пашалиева, Христина Стоилова Попаркова
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 274-277)

 

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА МАТЕМАТИКАТА В ТРЕТИ КЛАС

Веселина Иванова Георгиева, Даниела Душева Миклебуст
ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас (стр. 278-282)

 

ДА ПОСТРОИМ ЗАЕДНО КЪЩА – ЗАНИМАНИЕ ПО ИНТЕРЕСИ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Янка Александрова Лазарова
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (Стр. 283-288)

 

ИНТЕРАКТИВНАТА МУЛТИМЕДИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ ПРИ РАБОТА В ГРУПА ЗА ЦОУД

Мария Методиева Икономова, Петрана Костадинова Пицева
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 289-292)

 

CUISENAIRE RODS В МОЯТА КЛАСНА СТАЯ

Елена Атанаова Kарпатова, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 293-295)

 

ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА СТРАННОСТИТЕ И ЧУДАТОСТИТЕ С ГЕРОИТЕ НА ДЖЕРАЛД ДАРЪЛ – „МОЕТО СЕМЕЙСТВО И ДРУГИ ЖИВОТНИ“

Аделина Симитчиева, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик (стр. 296-297)

 

GOOGLE ЕКСПЕДИЦИИ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ – ЕДИН УРОК ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В ТРЕТИ КЛАС

Верка Димитрова Маратилова, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, Пазарджик (стр. 298-301)

 

ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ“

Николинка Михайлова, Национално музикално училище „Любомир Пипков“, гр. София (стр. 302-306)

 

УРОКЪТ ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗБОЛЕЗНЕН ПРЕХОД ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ ПРОГИМНАЗИАЛЕН НА ОБУЧЕНИЕ

Ангелина Борисова Маркова, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 307-310)

 

„ЕДИН ДЕН В МОЯ КВАРТАЛ“ – ИНОВАТИВЕН МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК С КОМУНИКАТИВНА НАСОЧЕНОСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕТИ КЛАС

Мария Иванова Бонова, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, Пазарджик (стр. 311-313)

 

„МАЛКИЯТ ЧОВЕК“ – ОТКРИТ БИНАРЕН УРОК В МУЗЕЯ

Магдалена Валентинова Трифонова,
Частно основно училище „Мария Монтесори“ – Добрич (стр. 314-319)

 

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ – ПАРТНЬОРСТВОТО УЧИЛИЩЕ – РОДИТЕЛИ

Невена Ангелова Гушкова, Мария Михайлова Калинова
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 320-325)

 

ДИГИТАЛНА СРЕДА  –  ИНОВАТИВНИ  УЧИТЕЛИ

Елена Кирилова Найденова, Венета Сашова Стоянова
Детска градина „Единство Творчество Красота“, гр. Враца (стр. 326-328)

 

ПОДАЙ РЪКА

Иванка Кирова, ДГ „Радост“, Бургас, филиал кв. Крайморие (стр. 329-331)

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА 2020 ЧРЕЗ FACEBOOK

Татяна Колева Дренска, ДГ „Младост“, Габрово (стр. 332-336)

 

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА УЧИТЕЛЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЪС СЕМЕЙСТВОТО

Пламена Иванова Цветанова, Дочка Радославова Данова
ДГ „Европейчета“, Враца (стр. 337-341)

 

ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ. ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Марияна Костадинова Костадинова, ДГ „Джани Родари“, Гоце Делчев (стр. 342-346)

 

„ОБЛАЧНАТА“ КЛАСНА СТАЯ

Атанаска Стоименова Пенева, ОУ „Професор Иван Батаклиев“, град Пазарджик (Стр. 347-352)

 

ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Венета Богданова, Цветомила Дончева
Детска градина „Единство Творчество Красота“, Враца (стр. 353-354)

 

SEESAW ПЛАТФОРМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНО УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО

Елисавета Ангелова Ягодина, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, Пазарджик (стр. 355-358)

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМА ЗА МУЛТИМЕДИЙНО ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ MYTHWARE CLASSROOM MANAGEMENT

Петя Костадинова Желева, Професионална техническа гимназия, Бургас (стр. 359-365)

 

ПО ПЪТЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Илия Крумов Динев, Надка Костадинова Динева
Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 366-370)

 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 

ПРОЕКТ „ТУРОПЕРАТОР“

Веселина Иванова Георгиева, Даниела Борисова Христова, Таня Маркова Сребрева
ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, Бургас (стр. 371-375)

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА – УРОК ПО ЧОВЕЧНОСТ И ДОБРОТА

Невена Ангелова Гушкова, Величка Георгиева Чевгънова
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев (стр. 376-383)

 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

Стойна Иванова Праматарова, ДГ „Пролет“, с. Мосомище (стр. 384-385)

 

ИНДЕКС