Paper 23-13

DOI: https://doi.org/10.26883/2010.231.4966

КАЧЕСТВО НА ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Екатерина Златева Томова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, София

QUALITY OF TEACHER TRAINING IN THE UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM

Ekaterina Zlateva Tomova
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Eduction, Sofia

* Авторът изказва благодарност към научен проект № 80-10-130/10.05.2023 на тема „Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование“, финансиран със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски“ за научни изследвания през 2023 г., за финансирането на настоящата работа.

Abstract: The article presents the results of a study conducted with users of personnel from the educational practice – directors of schools and kindergartens and experts in the field of education. The purpose of the research is to establish the respondents’ point of view regarding the quality of teacher training in the university education system. The main tasks of the study are to determine the opinion of the surveyed persons regarding the current state of the professional-pedagogical training of teachers; to identify the respondents’ expectations of the competence profile of the modern teacher; to systematize the viewpoints of the respondents in the context of opportunities for improving the educational content of the university pedagogical training. The sample of the study included 15 subjects, divided into three focus groups. The research methods used in the study are theoretical analysis, qualitative analysis, and content analysis.

Keywords: teacher training, university training, professional-pedagogical training of teachers, educational content, educational system.

References:

  1. Petkova, I., Model za obvarzvane na kariernoto i profesionalnoto izrastvane na uchitelya, II Esenen nauchnoobrazovatelen forum „Savremenni predizvikatelstva pred uchitelskata profesia“, Sofia, DIUU, 2012, str. 132 – 140, s. 133.
  2. Merdzhanova, Ya., Predizvikatelstvoto „Transformatsia“ pred profesiyata „uchitel“ – v konteksta na sotsialnoto vzaimodeystvie, II Esenen nauchno-obrazovatelen forum „Savremenni predizvikatelstva pred uchitelskata profesia“, Sofia, DIUU, 2012, str. 11 – 23, s. 19.
  3. Marcheva, P., Razvitie na umenieto za formulirane na uchebni tseli kato kompetentnost pri studenti – badeshti uchiteli po muzika, Sb. ot nauchno-prakticheska konferentsia s mezhdunarodno uchastie „Dialogat mezhdu pokoleniyata i obshtestvenite strukturi chrez uchilishtnata institutsia“, Sofia, 2010, str. 173 – 181.
  4. Teneva, M., Tendentsii v podgotovkata i kvalifikatsiyata na savremennia balgarski uchitel, Godishnik na Pedagogicheski fakultet, Trakiyski universitet Stara Zagora, br. 15, 2018, str. 8 – 31, s. 2.
  5. Nikolova, Y., „Maystorskite klasove“ i rolyata im za povishavane profesionalnata podgotovka na badeshtite pedagozi, Pedagoika-Pedagogy, tom 94, br. 6, 2022, Sofia, str. 801 – 812, s. 809.
  6. Peshterska, E., Uchitelyat i uchitelskata profesia, Pedagogika-Pedagogy, tom 88, br. 2, 2016, Sofia, str. 258 – 262, s. 258.
  7. Chavdarova-Kostova, S., Savremennata profesionalno-pedagogicheska podgotovka na uchitelya – mezhdu obshtestvoto, darzhavata i universiteta, Pedagogika-Pedagogy, tom 88, br. 2, 2016, Sofia, str. 181 – 190, s. 181, 182

(Endnotes)

1. Zakon za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie, izmenen i dopalnen v DV, br. 11, 2023 g.
2. Naredba №15 za statuta i profesionalnoto razvitie na uchitelite, direktorite i drugite pedagogicheski spetsialisti, dopalnena i izmenena v DV, br. 52, 2022 g.
3. Naredba za darzhavnite iziskvania za pridobivane na profesionalna kvalifikatsia „uchitel“, dopalnena i izmenena v DV, br. 10, 2021 g.
4. Strategicheska ramka za razvitie na obrazovanieto, obuchenieto i ucheneto v Republika Bulgaria (2021 – 2030), MON
5. Naredba za priobshtavashtoto obrazovanie, obn. v DV. br.86 ot Oktomvri 2017 g.
6. Naredba za izmenenie i dopalnenie na Naredba № 13 ot 2016 g. za grazhdanskoto, zdravnoto, ekologichnoto i interkulturnoto obrazovanie (2016) Darzhaven vestnik, broy 80.

READ FULL PAPER