Paper 23-11

DOI: https://doi.org/10.26883/2010.231.4927

ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Блага Георгиева Димова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

PARTNERSHIP WITH PARENTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL AND CITIZENSHIP COMPETENCES IN PRE-SCHOOL AGE

Blaga Georgieva Dimova
University „Prof. Dr. Assen Zlatarov“, Burgas

Abstract: This article aims to present the partnership between parents and preschool teachers as a way of forming, developing and improving social and citizenship competences in the process of pedagogical interaction within preschool education. The development follows examples from practice, demonstrating the interaction of parents and teachers in the first, second, third and fourth age groups in the kindergarten, respectively. The partnership between the participants in the educational process – teachers, parents and children – contributes to achieving a smoother transition from the family to the kindergarten, to preventing bullying and violence, to preventing problematic behavior, as well as to expanding and developing the acquired in the school process competences as part of lifelong learning.

Keywords: partnership, parents, social and citizenship competences

References:

  1. Penev, R., L. Peneva, Naglasi na roditelite kam obrazovanieto v uchilishte, Obrazovanie i tehnologii, 2018, Tom 9. str. 91 – 94.
  2. Ivanova, G., Problemat za preduchilishtnoto obrazovanie i uchilishtnata gotovnost v svetlinata na a k t u a l n i t e mezhdunarodni programi psihologo-pedagogicheski teorii. Obuchenie na detski uchiteli za rabota v grupite za zadalzhitelna preduchilishtna podgotovka. Narachnik za detski uchiteli. Sofia, 2013, MON, str. 13.
  3. Nedyalkova, H., Universitetat i grazhdanskoto obrazovanie, IK ”T.Kaloyanov“, Burgas, 2007, str. 40-41.

(Endnotes)

1. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850647 Naredba № 5 ot 3 yuni 2016 g. za preduchilishtnoto obrazovanie

READ FULL PAPER