Paper 22-40

DOI: https://doi.org/10.26883/2010.222.4248

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Блага Георгиева Димова
Детска градина „Морска звезда“, Бургас

OPPORTUNITIES FOR FORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SKILLS IN PRESCHOOL

Blaga Georgieva Dimova
Kindergarten „Morska zvezda“, Burgas

Abstract: This article aims to trace education for sustainable development (ESD) in the conditions of preschool education. The importance, the principles of sustainable development (SD) and its impact on education are considered. It is an indisputable fact that the formation of competence in all stages of education is a holistic, interdisciplinary and long process. In this regard, this process starts at the stage of preschool education in all educational areas. The current study focuses on the opportunities for the formation of skills for maintaining sustainable development and healthy lifestyles and sports in realization of all forms and activities of the educational field Environment in the context of the formation of competencies.
Keywords: education for sustainable development, skills for maintaining a sustainable development and
healthy lifestyle and sports

References:

  1. Peneva, L., Pedagogika na rannoto detstvo, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“ Sofia, 2015, str. 11

(Endnotes)

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:sustainable_development Ustoychivo razvitie
2. https://www.cbd.int/doc/ref/rio-declaration.shtml Rio Declaration on Environment and Development
3. http://education.ecofund-bg.org Natsionalen doveritelen ekofond, Kam vavezhdane na klimatichni deystvia v obrazovatelnata programa na balgarskite uchilishta
4. https://cdn.dosb.de/alter_Datenbestand/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Veroeffentlichungen/Umweltbildung%20im%20Sport.pdf#page=17 Umweltbildung im Sport, Kompetenzen und Bildung für nachhaltige Entwicklung
5. https://nsi.bg/bg/content/19408/цели-за-устойчиво-развитие-2030 Natsionalen statisticheski institut, Tseli za ustoychivo razvitie 2030
6. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509 Zakon za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie
7. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850647 Naredba № 5 ot 3 yuni 2016 g. za preduchilishtnoto obrazovanie
8. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136914662 Naredba № 13 ot 21 septemvri 2016 g. za grazhdanskoto, zdravnoto, ekologichnoto i interkulturnoto obrazovanie

READ FULL PAPER