Paper 22-12

DOI: https://doi.org/10.26883/2010.221.4106

ОТНОШЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ, БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ, КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Снежанка Добрева Георгиева
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

ATTITUDE OF STUDENTS, FUTURE TEACHERS TOWARDS THE QUALIFICATION AND QUALITY OF EDUCATION

Snezhanka Dobreva Georgieva
University of Shumen Bishop Konstantin Preslavski, Shumen

Abstract: The provision of quality education and the creation of conditions for lifelong learning in the preparation of pupils and students ensure the continuous progress of their achievements, the development of research and technology and enhance the impact that acquired competencies have on economic and social life. The article presents the main characteristics of the quality of higher and secondary education. Follows the attitude to the qualification and motivation for self-development and self-improvement of students from the University of Shumen „Bishop Konstantin Preslavski“ as a guarantor of the quality of preschool and school education. According to the studied opinion of the students, on the one hand their self-assessment of the acquired competencies for practicing the profession „teacher“ is monitored and analysed and on the other – the factors for successful qualification activity and their motivation to participate in trainings. The results of the study serve to provide recommendations for improving the quality of university education and continuing education.
Keywords: quality of education, qualification for improving competencies, motivation for lifelong learning.

References:

  1. Sadovnichiy, V., Vыsshee obrazovanie Rossii. Dostupnosty. Kachestvo. Konkurentosposobnosty. Vыsshee obrazovanie v Rossii, № 7, 2006, р. 7 – 15.
  2. Petkova, I. Uchitelite za prodalzhavashtata profesionalna kvalifikatsia na pedagogicheskite kadri v Bulgaria, Pedagogika. 90/2018, No: 2, str. 174-183.
  3. Neminska, R. Prodalzhavashtata kvalifikatsia na uchitelite – normativen i izsledovatelski obzor (nauchnoteoretichno obobshtenie varhu provedeni obucheniya na uchiteli). Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika. 26/2018, № 5, str. 457 – 477.
  4. Kyurkchiyska, V. Kvalifikatsiyata na uchitelite v konteksta na savremennite predizvikatelstva za kachestveno obrazovanie. Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika. 27/2019 № 6, str. 607 – 617.
  5. Vasileva, K. Sashtnost i upravlenie na karierata na pedagogicheskite spetsialisti prez prizmata na normativnite aktove opredelyashti kariernoto razvitie na pedagogicheskite spetsialisti v Bulgaria, Obrazovanie i tehnologii, 8/2017, № 1, str. 38 – 44, ISSN 1314͵1791.
  6. Klinkov, G. Spetsifika na obuchenieto za povishavane profesionalnata kvalifikatsiya na uchiteli po ikonomicheski spetsialnosti na bazata na chuzhdiya opit. Scientific Vector of the Balkans. 3/2019, № 3(5).
  7. Ivanova, V., Mileva, E. Faktori na udovletvorenostta na nachalnite uchiteli ot profesionalnata deynost. Pedagogika, Tom 92/2020 № 5, str. 688 – 702.
  8. Gyoreva, R. The Qualification of Teachers in Bulgaria – Necessity or Obligation, Proceedings IFTE-2019, V International Forum on Teacher Education, doi:10.3897/ap.1.e0234, р. 251 – 262.
  9. Jiyenbekovna, Т. Formation of the system of increasing the qualification of teachers in Asian countries, European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, Vol. 7 No. 10, 2019, ISSN 2056-5852.
  10. De Vries, S., Jansen, Е., de Grift, V., Profiling teachers’ continuing professional development and the relation with their beliefs about learning and teaching. Teaching and Teacher Education 33/2013, рр. 78 – 89.

(Endnotes)
1. Zakon za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie, posledni izm. i dop. DV. br.34 ot 3 May 2022g. – https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509.
2. Zakon za vissheto obrazovanie, posledni izm. i dop. DV. br.18 ot 4 Mart 2022g. – https://lex.bg/laws/ldoc/2133647361
3. Natsionalna programa za razvitie BULGARIA 2030 – https://www.minfin.bg/bg/1394
4. Naredba № 15 ot 22 yuli 2019 g. za statuta i profesionalnoto razvitie na uchitelite, direktorite i drugite pedagogicheski spetsialisti, Obn. DV. br.61 ot 2 Avgust 2019g., izm. i dop. DV. br.101 ot 27 Noemvri 2020g., izm. i dop. DV. br.80 ot 24 Septemvri 2021g. – https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137195301

READ FULL PAPER