Начало

ISSN 1314-1791 (Print)

ISSN 2535-1214 (Online)

От 2017 година сп. Образование и технологии е член на системата Cressref. Всяка статия притежава уникален DOI номер (идентификатор на дигитален обект)