Paper 21-25

DOI: http://doi.org/10.26883/2010.211.3150

РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ РАЗКАЗ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В СВЕТЛИНАТА НА ТЕОРИЯТА ЗА РЕЧЕВАТА ДЕЙНОСТ

Пенка Кръстева Вълчева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

DEVELOPMENT OF CREATIVE STORYTELLING IN PRESCHOOL AGE IN TERMS OF THE THEORY OF SPEECH ACTIVITY

Penka Krasteva Valcheva
University „Prof. Dr. Asen Zlatarov“, Burgas

*Авторът изказва благодарност към научен проект № НИХ-437 „Изследване проекциите на компетентностния подход при подготовката, възпитанието и развитието на личностните качества в предучилищна и начална училищна възраст чрез използване на алтернативни педагогически форми за организация на образователните дейности“ при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас за финансирането на настоящата работа.

Abstract: The article discusses the basic concept in the theory of speech activity. The ratio of the four phases in the structure of speech activity to the system for development of creative storytelling in preschool age is analyzed. The significance of the imaginary communicative-speech situations for the natural motivation of the children’s speech activity and the orientation in the communication situation is considered. Describes the pedagogical tools used to build the communicative-speech situation and the requirements it must meet in order to motivate
children’s creative storytelling. Guided by the theory of speech activity and the peculiarities of the imaginary communicative-speech situation, the author derives methodical algorithms of creative storytelling in preschool age, which, develop in unity the verbal-creative and communicative-speech skills of children.

Keywords: creative storytelling, preschool age, methodical algorithm

References:

  1. Angelov, B., Valcheva, P. (2021) Teoria i metodika na obuchenie po balgarski ezik i literatura v preduchilishtna vazrast, S., UI „Sv. Kliment Ohridski“.
  2. Leonytev, A., N., (1974) Osnovы teorii rechevoy deyatelynosti, M., Nauka, 1974.
  3. Kapinos, V., (1979) Rabotata po razvitie na rechta v svetlinata na teoriyata na rechevata deynost – prevod B. Hristov, Sb. Savremenni problemi na obuchenieto po roden ezik, sast. R. Novachkova, S., DI „NarodnaNprosveta“, 1979.
  4. Hollichera, V., (1971) Chelovek v nauchnoy kartine mira, M., Progress, 1971
  5. Leonytev, A. N., (1974) Psihologicheskie problemы massovoy komunikatsii, M., Nauka, 1974
  6. Zhinkin, N. I., (1964) O kodovыh perehodah vo vnutrenney rechi. Sb. Voprosы yazыkoznania, god. izd. HIII , № 6, M., Nauka, 26-38, 1964.
  7. Balabanova, M., (1999) Gramatika na fantaznia diskurs. Razvitie na slovesno-tvorcheskata deynost v detskata gradina. S., „OBRAZOVANIE “ OOD.
  8. Leontiev, A. N., (1978) Deynost, saznanie, lichnost, S., 1978.
  9. Smilkova, S., Obraz i emotsia v klavirnata piesa „Bolnata kukla“ ot „Detski album“ na P. I. Chaykovski, sp. Obrazovanie i tehnologii, t.11, 2020, s.110-113
  10. Spasova, M., S. Dinchiyska (1995) Pedagogichesko vzaimodeystvie i rechevi situatsii. St. Zagora, UI „Paisiy Hilendarski“, 1995.
READ FULL PAPER