Paper 21-15

DOI: http://doi.org/10.26883/2010.211.3064

ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК В ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО “ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Анна Костадинова Целова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Филиал Враца, гр. Враца

THE ACTIVITY OF THE SOCIAL WORKER IN THE DEPARTMENT OF CHILD PROTECTION AND SOCIAL SERVICES

Anna Kostadinova Tselova
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo – Branch Vratsa

*Авторът изказва благодарност към научен проект „Образование – изследователска среда – научно развитие. (Популяризиране резултатите от изследователската дейност на преподавателите от ВТУ – Филиал Враца)“ по договор № ФСД-31-253-19/31.03.2021“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“- Филиал Враца, за частичното финансиране на настоящата работа.

Abstract: The article examines the development of the institutional model in the field of child protection and work for case management for child protection at risk by the Child Protection Department and social services in the community. Emphasis is placed on the most important periods in the development of policies for protection of children at risk in the Republic of Bulgaria, focusing on the current system for protection of children at risk and the developed network of social services in the community.

Keywords: social worker, child at risk, social work with children, UN Convention on the Rights of the Child, Child Protection Act

References:

  1. Tselova, A /2016/. Vzaimodeystvie mezhdu Tsentar za obshtestvena podkrepa i Otdel „Zakrila na deteto“pri rabota s detsa v risk. – Sbornik dokladi ot Ttreta doktorantska nauchna sesia, V. Tarnovo, s. 92-97, IS BN 978-208-088-4

(Endnotes)

1. Konvetsia na OO N za pravata da deteto, prieta ot OS na OO N na 20.11.1989 g. Ratifitsirana s reshenie na VNS ot 11.04.1991 g. – DV, br. 32 ot 23.04.1991 g., obn., DV, br. 55 ot 12.07.1991 g.,v sila ot 03.07.1991 g.
2. Analiz za deynostta na ODZ v ASP. Agetsia za sotsialno podpomagane, 2017
3. Zakon za zakrila na deteto, izm. i dop. DV. br.99 ot 20 Noemvri 2020g., https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134925825
4. Pravilnik za prilagane na zakona za zakrila na deteto, izm. i dop. DV. br.2 ot 8 Yanuari 2021g.,, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135469520
5. Natsionalna strategia „Vizia za deinstututsionalizatsia na detsata v Republika Balgaria“
6. https://asp.government.bg
7. Zakon za sotsialnite uslugi, v sila ot 01.07.2020 g., izm. i dop. DV. br. 14 ot 17 Fevruari 2021 g., https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914

READ FULL PAPER