Paper19-43

DOI: http://doi.org/10.26883/2010.192.1709

RHYTHM AND SYMBOLISM IN THE FOLK MUSIC ART

Lуuba Atanasova Zlatkova
Shumen University „Episkop Konstantin Preslavski“

РИТЪМ И СИМВОЛИКА В НАРОДНОТО МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Люба Атанасова Златкова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен

Abstract: In the exhibition, the numbers are considered as symbols in the antique philosophical doctrines. It emphasizes rhythm as a unifying principle and a development factor not only of the world in which we live but also of the art we create. The concepts of the number as a symbol in Pythagorean, Rosicrucian, Hermetic, as well as in Kabbalah and Christianity give reason to look for the meaning of the different and specific rhythm in Bulgarian folk music in its trinity – music, poetics, dance. Some examples of the rhythmic variety of our folk music are given and an attempt has been made to analyze it from the point of view of numbers and rhythmic patterns, such as code and knowledge of the people who created them.

Keywords: symbol, rhythm, folk music trinity

References:

  1. Shtayner, R. Sabrani sachinenia. Izkustvoto i negovata misia. Stara Zagora: Izd. „Daskalov“ 2004, ISBN 9544950427.
  2. Almaleh, M. Ezikat na tsvetovete. Sofia: „Askoni izdat“, 2007, ISBN 9789543830077.
  3. Handl, M. Kosmogoniyata na Rozenkroytserite. Sofia: „Alfiola“, 2001, ISBN 95481390507.
  4. Kabalovski D. Trite stalba na muzikata. Sofia:Izdatelstvo Muzika 1976
  5. fortissimo.bg/family8
  6. Biderman, Hans. Rechnik na simvolite. Sofia: Riva, 2003, ISBN9548440792.
  7. Todorov, M. Balgarska narodna muzika. Sofia: Muzika, 1980.
  8. Muzikalno-terminologichen rechnik. Pod red. na Sv. Chetrikov. Sofia: Muzika, 1979.
  9. Vlaykov, S. Kniga na simvolite“. Veliko Tarnovo: Faber, 2003, ISBN 954 775 2006

(Endnotes)

1. Минотавър (гръцки μινοταυρος) е чудовище – получовек-полубик в древногръцката митология. Някои митолози смятат, че Минотавъра е олицетворение на слънцето и гръцка вариация на божествата Баал-Молох на финикийците [Wikipedia.org]
2. Гностицизъм (гр.: γνώσις gnōsis – знание, познание, наука) се отнася до разнообразно, синкретично религиозно движение, съдържащо различни вярвания. Гностици е прието да се наричат представителите на религиозни течения, опитващи се да съчетаят евангелието с източноелинистичната теософия, окултизма и митологията. Разцветът на гностицизма е през II – III в., но влиянието му е по-продължително.[https://bg.wikipedia.org/wiki]
3. Кабала (от иврит הלבק„ :получаване“) – „устно предаване на тайни“, предание, съдържащо в себе си ключа за онези знания, за които има табу да бъдат писмено откривани [Wikipedia.org].
4. Трите кита, трите стълба на музиката – по аналогия с трите основни музикални жанра. В Древността се е смятало, че земята лежи на гърба на три кита [4].
5. Антропософията е опит да се изследват и опишат духовните феномени със същата точност и яснота, с която природните науки описват физическия свят. Според Р. Щайнер, тя е такъв път на познанието, по който духовните сили на човешкото същество биха могли да навлязат всред
духовните сили на космоса. Корените на антропософията се откриват и в немската култура и трансценденталната философия на Хегел, Фихте и Шелинг, и в поетичните и научни творби и разработки на Гьоте [Wikipedia.org ].
6. Новалис – поетическото име на Фридрих фон Харденберг, един от видните представители на ранния немски романтизъм [Wikipedia.org]
7. Смята се, че инструменталистите в средата на народния музикално-танцов ансамбъл са се появили много по-късно, а в самото си зараждане народната песен се е изпълнявала само с глас.
8. fortissimo.bg/family

READ FULL PAPER