Paper19-29

DOI: http://doi.org/10.26883/2010.191.1565

COMPLEX CHARACTER AND MULTIFUNCTIONAL LEVELS IN THE FORMATION OF LITERARY COMPETENCES IN THE SECOND GRADE

Daniel Petrov Polihronov¹, Ruska Nedyalkova Simeonova²
¹Sofia University “St. Kliment Ohridski“, Sofia
²St. Kliment Ohridski High School of Arts, Dobrich

КОМПЛЕКСЕН ХАРАКТЕР И МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ РАВНИЩА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Даниел Петров Полихронов¹, Руска Недялкова Симеонова²
¹Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, София
²Средно училище „Св. Кл. Охридски“, Добрич

*Авторите изказват благодарност към научен проект „Равнище на формираност на литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст през погледа на учители, родители и писатели за деца“ с ръководител: проф. дпн Нели Иванова за частичното финансиране на настоящата работа със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ “Св. Кл. Охридски“ за научни изследвания за 2019 г.

Abstract: The problem of the complex character and the multifunctional levels in the formation of literary competences in the initial stage of the basic education is presented on the basis of a survey of students in the second grade of class. The article presents the viewpoints of the second-graders on their readership interests and the level of literacy skills formation as well as the influence of the family and public environment on the process of formation of reading and comprehension skills among students. As a result of the empirical study, it was concluded that it is necessary to consider the relationship between school and society, because learning and education are interrelated processes. If children do not acquire the literature as vital facts, this will make their socialisation problematic.

Keywords: literature for children, complex character, multifunctional levels, reading and comprehension skills, questionnaire survey

References:

 1. Mandeva, M., D. Gadzheva., Nachalno ogramotyavane v promenyashtiya se svyat. V. Tarnovo: Univ. izdatelstvo “Sv. Sv. Kiril i Metodiy“, 2016, str. 13.
 2. Ivanova, N., Savremennoto obuchenie po balgarski ezik i literature v nachalniya etap na obrazovanie. Literatura. Sofia: Obrazovanie, 2008, str. 30.
 3. Mandeva, M., Savremenni problemi na obuchenieto po balgarski ezik I literatura – 1.-4. klas. Plovdiv: Astarta, 2018.
 4. Ivanova, N., Formiraneto na kompetentnosti v obuchenieto po balgarski ezik i literature v I-IV klas. Pedagogicheski podhodi za formirane na ezikovi, literaturni, komunikativnorechevi i sotsiolingvistichni kompetentnosti u uchenitsite v nachalen etap na osnovnata stepen na obrazovanie. Sofia: RAABE, 2018, str. 66.
 5. Tankova, R., Metodika na obuchenieto po balgarski ezik i literature v nachalnoto uchilishte. Plovdiv: Univ. izd. “Paisiy Hilendarski“, 2016, str. 185.
 6. Rachev, K., Knigata i deteto na XX vek. Pedagogicheski razmisli. Sofia: Otechestvo, 1982, str. 27; 40-41.
 7. Daskalova, F., Procheti mi pak… Literaturni tvorbi za detsa ot ranna vazrast (do 3 g.). Kniga 1. Sofia: Daniela Ubenova, 1997, str. 15.
 8. Yotova, M., Detsata, knigite i uchilishteto. Sofia: Narodna prosveta, 1983, str. 25-26.
 9. Vlaseva, T., Metodi i sredstva za uchebno-literaturna komunikatsiya v obuchenieto po chetene. V: Obuchenieto po balgarski ezik i literature v nachalnoto uchilishte: problemi i perspektivi. Plovdiv, 1997. Dostapno na: https://sites.google.com/site/cheteneto/literaturata-i-ceteneto/ot-knigata-km-literaturata?fbclid=IwAR2GcOZvD2UzuQXfZktKqysOfjmUNo_7G9yR0djReD8N6kwqKVFWlnDRoYE (03.06.2019).
 10. Tsingilev, T., Taynata na cheteneto. Sofia: Narodna prosveta, 1984, str. 9.
 11. Polihronov, D., Satrudnichestvo mezhdu uchiteli – uchenitsi – roditeli chrez izvanklasnite formi na rabota – klubove po interesi, Obrazovanie i tehnologii, br. 8, 2017, Sofia, str. 157-159.
 12. Ivanova, N., Literaturata za detsa i formiraneto na chitatelska kultura u uchenitsite v nachalna uchilishtna vazrast. Vtora chast. Sofia: Univ. izd. “Sv. Kl. Ohridski“, 2019, str. 11-149.

(Endnotes)

1. Интервютата са публикувани в електронно списание LiterNet, 5(222)/08.05.2018 и в списания „Детска градина (5/2018) и „Предучилищно и училищно образование“ (2/2018; 6/2018; 3/2019), както и
в монографията „Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст. Втора част“ [12].

READ FULL PAPER